Har du brug for en fleksibel tolk der tilpasser tolkningen til det konkrete behov?

Brugeren i fokus


Mit vigtigste formål er som tolk, at formidle en optimal kommunikation med fokus på brugernes behov.


Ingen situatiner er ens og kræver derfor ofte hver sin tilgang for at sikre at parterne kan kommunikere så let som muligt. Jeg tilpasser tolkningen til den konkrete situation med øje for hvem bruger er og hvilken sprogkode der skal anvendes.

En del af et netværk:

Som en del af Konsortie Tolkeservice sikrer jeg, at kunne levere tolkning til DNTM-opgaver i Region Hovedstaden og Sjælland.


For at levere tolkning på uddannelser (STUK) har jeg samarbejde med Fast-tolk, Loa Jensen, hvor vi tolker på uddannelser på alle niveauer.

Vi har indgået samarbejde for at kunne levere den bedste service til vores brugere så opgaven bliver løst bedst muligt. Brugerne får hermed tolke med kendskab til opgaven og leverer en formidling som lægger vægt på de konkrete behov.

Hvorfor MG tolkeservice


MG tolkeservice har jeg, Maja Gaudesen, drevet siden 2012 med det formål, at kunne tilbyde en fleksibel tolkning med fokus på den enkelte brugers behov.


Tillid og tryghed

At mine brugere er trygge og har tillid til min tolkning er essentielt, da jeg som tolk faciliterer en kommunikation hvor både afsender og modtager skal forstå hvad der bliver kommunikeret. 


Tolkesituationer

Gennem en længere proffesionel karriere (udd. 2006) har jeg oparbejdet erfaring og kompetencer indenfor en række forskellige tolkeområder, heraf kan nævnes eksempler som:


 • DNTM
 • Uddannelser på alle niveauer
 • Jobtolkning
 • Hospital
 • Politi
 • Retten både civil og strafferet
 • Fjerntolkning
 • Kirketolkning
 • Performancetolkning
 • Skrivetolkning


Dertil tolker jeg også til og fra talt engelsk og har gjort det på videregående uddannelser, kurser og konferencer igennem en stor del af min karriere.

  Faglige kompetencer og efteruddannelse

  For løbende at kunne tilbyde en høj faglig kvalitet  indenfor et bredt spektrum af tolkebehov foretages løbende relevant uddannelse.


  • Uddannet tegnsprogs- og MHS tolk fra KC (2006)
  • Retstolk (2008)
  • Video-/fjerntolk (2011)
  • “Interpreting to and from english as a third language”, part 1 (2013)
  • “Interpreting to and from english as a third language”, part 2 (2018)
  • GDPR kursus
  • Skrivetolk (DNTM certificeret) (2018)
  • Kirketolkning (Ftt i samarbejde med Døves Kirke) (2019)
  • EFSLI-kurser og konferencer næsten årligt